TWORZENIE I PRACA Z LISTAMI KONTROLNYMI

 

Celem projektu jest opracowanie otwartego standardu list kontrolnych umożliwiających sprawne rozwiązywanie wielowarstwowych, złożonych problemów związanych z procedurami szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.

 

Efektem projektu będzie opcjonalny, prosty i modyfikowalny model procedury tworzenia checklisty, możliwy do zastosowania w różnych warunkach i zgodny ze specyfiką zagrożeń w określonym otoczeniu. Dokumenty będą gotowymi standardami możliwymi do bezpośredniego przetworzenia w większości ośrodków odpowiedzialnych za sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (administracja państwowa i samorządowa, infrastruktura krytyczna, przedsiębiorstwa i firmy).

 

Forma zajęć – wykłady, ćwiczenia i prace samodzielne.

 

Grupy – 12 osób w ramach wykładów z podziałem na dwa zespołypo 6 osób w ramach ćwiczeń i realizacji konkretnych tematów.

 

Projekt zostanie zakończony specjalistycznym testem przeprowadzonym przez stowarzyszenie Security Direct, po którym studenci otrzymają (lub nie – w zależności od wyników) właściwy certyfikat potwierdzający umiejętności:

 

  • Praktycznego wykorzystania i modyfikacji opracowanych standardów.

  • Analizy warunków i specyfiki potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

  • Wyodrębnienia punktów kontrolnych w procedurach.

  • Syntezy ciągów opisanych zjawisk.

  • Opisania punktów krytycznych dla skuteczności i konsekwencji podejmowanych działań.

  • Uproszczenia i uprzystępnienia listy kontrolnej.

  • Umiejętności radykalnej weryfikacji projektu.