SZKOLENIA/BUSINESS

1. Jak zrobić biznes w Chinach? Szansa na biznes innych państw z Chinami.

Cele:

 1. Nabycie   wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków  z relacji  Chin z innymi krajami świata, w tym z mocarstwami oraz z  Europą i Azją   w zakresie polityki i gospodarki . 

 2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie zrobienia biznesu w Chinach oraz z udziałem Chin i innych państw. 

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

2. Negocjacje biznesowe

Cele:

 1. Zmiana sposobu myślenia o biznesie w aspekcie rozumienia i wartościowania interesów własnych i drugiej strony

 2. Nauka negocjacyjnej komunikacji biznesowej i prywatnej

 3. Zwiększenie zysku przedsiębiorstw

 4. Przyspieszenie procesów biznesowych

 5. Zmiejszenie poziomu stresu ludzi

 6. Zmniejszenie liczby konfliktów pomiędzy pracownikami

 7. Zdobycie umiejętności w budowania kapitału relacyjnego

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

3. Negocjacje  i Negomediacje™ w polityce i w dyplomacji

Cele:

 1. Zwiększenie skuteczności służb dyplomatycznych, w tym ambasadorów, radców handlowych, pracowników ministerstw, europosłów, etc.

 2. Poprawa umiejętności procesowania sytuacji trudnych i krytycznych dla kraju lub gospodarki

 3. Zrozumienie psychologi ludzi, reguł negocjacyjnych i wartościowania w celu wykorzystania tej wiedzy w obszarze dyplomacji i polityki

 4. Wykorzystanie zasad profesjonalnych negocjacji i Negomediacji® w negocjacjach na poziomie UE

 5. Zmniejszenie liczby konfliktów (partie, kraje, grupy społeczne)​

 6. Szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie sporów międzynarodowych

 7. Zwiększenie profitowości kontraktów międzynarodowych

 8. Skrócenie procesów negocjacji największych kontraktów spółek należących do Skarbu Państwa

 9. Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmach z udziałem Skarbu Państwa i Ministerstwach

 10. Wykorzystanie reguł profesjonalnych negocjacji do skutecznej konkurencji pomiędzy partiami politycznymi

 11. Poprawa umiejętności negocjacji i Negomediacji® pomiędzy różnymi grupami ludzi ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi (NGO’s), grupami wpływu społecznego, organizacjami proekelogicznymi, innymi

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

4. Negolandia™ Trudna młodzież – komunikacja negocjacyjna

Cele:  

 1. Poprawa komunikacji na linii: 
  młodzież-młodzież 
  młodzież – rodzic 
  młodzież – nauczyciel 
  nauczyciel – rodzic

 2. Zmniejszenie liczby depresji wśród młodzieży

 3. Walka (a dla poddawnych temu zjawisku – zwiększnie poziomu odporności) z hejtem w internecie

 4. Walka z agresją w szkole w każdej jej formie (bezpośrednia/pośrednia)

 5. Zmniejszenie negatywnych skutków „rewolucji digitalowej” i/lub uzależnień cyfrowych wśród młodzieży

 6. Poprawa bezpośrednich interakcji personalnych pomiędzy ludźmi

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235