BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE

Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

 

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z występującym zagrożeniami i przygotowanie do działania w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa. Przewidywanie, planowanie i bezpieczne realizowanie zadań.

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 

 1. Bezpiecznie w domu.
  1.1. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
  1.2. Obcy w twoim domu.
  1.3. Dziwne odwiedziny (symulacja).
  1.4. Zwiad przestępczy.
  1.5. Przestępcy i naciągacze.

 2. Bezpieczeństwo w biurze.
  2.1. Elementy psychologii pierwszego kontaktu.
  2.2. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
  2.3. Kradzież (symulacja).
  2.4. Agresja bezpośrednia.
  2.5. Opcje interwencji.
  2.6. Rozmowa z policją (symulacja).
  2.7. Procedury policyjne.
  2.8. Monitoring.

 3. Bezpiecznie w dzielnicy.
  3.9. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.  
  3.10. Niebezpieczne rejony. Mapa zagrożeń (parki, ulice, lokale, itp.).
  3.11. Agresja bezpośrednia.
  3.12. Napad na ulicy (symulacja).
  3.13. Zakupy.
  3.14. Kradzież (symulacja).
  3.15. Koperta bezpieczeństwa.

 4. Bezpiecznie w samochodzie.
  4.1. Identyfikacja zagrożeń.
  4.2. Co to znaczy bezpiecznie używać samochód?
  4.3. Ocena ryzyka np.: na drodze, parkingu, ulicy, itp.
  4.4. Wyposażenie samochodu (co warto mieć ze sobą).
  4.5. Mapa niebezpiecznych rejonów.
  4.6. Metody napadów na kierowców samochodów (symulacje).
  4.7. Trenowanie zapobiegania a w ostateczności obrony, przed kradzieżą lub napadem (symulacja – różne warianty).

 5. Trening samoobrony (Krav Maga)
  5.1. Sytuacje niebezpieczne.
  5.2. Ocena sytuacji.
  5.3. Motywacja.
  5.4. Pozycja walki.
  5.5. Technika samoobrony.

 

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa instytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie dla pracowników terenowych (urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, mieszkańcy).