© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

SZKOLENIA/BEZPIECZEŃSTWO

1. Podstawy zarządzania kryzysowego.  Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce. 

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków zaistniałej sytuacji.

 2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

2. Audyt bezpieczeństwa urzędu

Cele:

 1. Przeprowadzenie oględzin budynku i pomieszczeń urzędu pod kątem bezpieczeństwa fizycznego.

 2. Wskazanie elementów mogących stanowić zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa urzędu.

 3. Zapoznanie się z obowiązującymi procedurami w urzędzie, zaproponowanie rekomendacji zmieniających te procedury lub/i wprowadzenie nowych.

 4. 4. Wypracowanie rekomendacji usprawniających system bezpieczeństwa w urzędzie.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

3. Postępowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych lub terrorystycznych w

urzędzie – ćwiczenia praktyczne

Cele:

 1. Weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem w urzędzie.

 2. Praktyczne ćwiczenia pracowników urzędu związane z reakcją na zagrożenia kryminalne lub terrorystyczne.

 3. Sprawdzenie reakcji pracowników urzędu po ogłoszeniu sygnałów AZYL i EWAKUACJA w różnych okolicznościach.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

4. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Cele:   

Szkolenie przeznaczone dla właścicieli, szefów firm i instytucji państwowych oraz pracowników, przedsiębiorstw lub instytucji w których planowana jest certyfikacja systemu bezpieczeństwa albo które mają obowiązek przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Założenia i cele:

Po zakończonym szkoleniu słuchacze znają zakres normy 27001, potrafią określić zasoby organizacji celem odpowiedniego ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Potrafią przygotować firmę/instytucję, swoje stanowisko pracy do audytu.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

5. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP)- szkolenie podstawowe.

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystani różnej ilości agentów ochrony.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, a w szczególności: niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, sposoby tworzenia pierścieni ochronnych i stref bezpieczeństwa VIP-a,  określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

6. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) w czasie wolnym, prywatnym.

Cele:   

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby/osób (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w czasie wolnym, prywatnym.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a  w czasie wolnym, prywatnym,  określenie niezbędnej ilości agentów ochrony   ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

7. Ochrona specjalna osób (VIP) - przygotowanie miejsc czasowego pobytu.

Cele:   

 1. Przekazanie powszechnie niedostępnych informacji o zasadach przygotowania miejsc czasowego pobytu osób chronionych (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach przygotowania miejsc czasowego pobytu osób chronionych przy wykorzystani różnej ilości agentów ochrony.

 3. Nauczenie szkolonych w jaki sposób i wg. jakich zasad należy wybrać i przygotować miejsce czasowego pobytu osoby chronionej, a w szczególności: sprawdzenie miejsca czasowego pobytu VIP-a, przygotowanie informacji dla zespołu ochrony bezpośredniej, zabezpieczenie przyjazdu osoby ochranianej, zasady współpracy ochrony miejsca czasowego pobytu z zespołem ochrony bezpośredniej, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

8. Ochrona specjalna. Szkolenie dla agencji ochrony. 

Cele:   

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).

 2. Każdorazowo szkolenie dostosowane będzie do indywidualnego zapotrzebowania klienta.

 3. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystaniu różnej ilości agentów ochrony, różnej ilości pojazdów ochrony.

 4. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, a w szczególności: niedopuszczenie osób trzecich  do VIP-a, sposoby tworzenia pierścieni ochronnych i stref bezpieczeństwa VIP-a,  określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń, ćwiczenia praktyczne.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

9. Ochrona specjalna. Szkolenie kierowców pojazdów przewożących VIP-ów.

Cele:   

 1. Teoretyczne i praktyczne szkolenie kierowców przewożących VIP-ów. 

 2. Przekazanie szkolonym  kierowcom  informacji teoretycznych  o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a oraz praktycznie nauczyć technik kierowania takimi pojazdami. Nauczyć zasad współpracy kierowców i pozostałych osób z zespołu ochrony.   

 3. Wyrobienie u szkolonych kierowców właściwych nawyków w trakcie przewozu osób chronionych, przekazanie  wiedzy na temat doboru pojazdów do przewozu VIP-a oraz  zasad obowiązujących w trakcie ich transportu.  Studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

10. Szyk ochronny V+1 (VIP+ 1 agent ochrony).

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez jednego agenta ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez jednego agenta ochrony( kierowca-ochroniarz) w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez jednego agenta ochrony (kierowcę ochroniarza), a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach,   w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze,

 • wejścia/wyjścia z budynku, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

11. Szyk ochronny V+2 (VIP+ 2 agentów ochrony).

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez dwóch agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez dwóch agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez dwóch agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

12. Szyk ochronny V+3 (VIP+ 3 agentów ochrony).

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez trzech agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez trzech agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez trzech agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a,

 • studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

13. Szyk ochronny V+4 (VIP+ 4 agentów ochrony).

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez czterech agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez czterech agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez czterech agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a,

 • studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

14. Szyk ochronny V+5 (VIP+ 5 agentów ochrony).

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez pięciu agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez pięciu agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez pięciu agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a,

 • studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

15. Ochrona specjalna osób (VIP) - przemieszczanie się środkami transportu publicznego.

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady przemieszczania się osób chronionych (VIP) środkami transportu publicznego.

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach przemieszczania się osób chronionych środkami transportu publicznego (pociąg, samolot, autobus, transport miejski).

 3. Nauczenie szkolonych w jaki sposób i wg. jakich zasad należy zabezpieczyć przemieszczanie się osoby chronionej środkami transportu publicznego (pociągiem, samolotem, autobusem, środkami transportu miejskiego), studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

16. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) - zabezpieczenie uczestnictwa w imprezach masowych.

Cele:

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

17. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) - zabezpieczenie uczestnictwa w konferencji prasowej.

Cele:

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).
 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

18. Ochrona specjalna. Zasady przejazdu pojazdem LIMO /solo/.

Cele:

 1. Przekazanie kierowcom przewożącym VIP-ów nieznanych powszechnie informacji o zasadach przewozu osób chronionych (VIP).
 2. Przekazanie szkolonym kierowcom informacji o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a oraz zadania kierowcy i pozostałych osób z zespołu ochrony.
 3. Wyrobienie u szkolonych kierowców właściwych nawyków w trakcie przewozu osób chronionych, wiedzy na temat doboru pojazdów do przewozu VIPa oraz zasad obowiązujących w trakcie ich transportu.
 4. Studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

19. Ochrona specjalna. Zasady przewozu VIPa pojazdami LIMO + ochronnym.

Cele:

 1. Przekazanie kierowcom przewożącym VIP-ów nieznanych powszechnie informacji o zasadach przewozu osób chronionych (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym kierowcom informacji o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a (LIMO + drugi pojazd ochrony) oraz zadaniach kierowców i pozostałych osób z zespołu ochrony.

 3. Wyrobienie u szkolonych kierowców właściwych nawyków w trakcie przewozu osób chronionych dwoma pojazdami (LIMO + drugi pojazd ochrony), wiedzy na temat doboru pojazdów do przewozu VIPa oraz zasad obowiązujących w trakcie ich transportu.

 4. Studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

 • YouTube
 • Facebook Social Ikona
 • Twitter Ikona społeczna