Skorek_edited_edited.jpg
Artur Skorek

Redaktor Naczelny Scientific Journal Junior, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, sekretarz wykonawczy European Association of Israel Studies, internacjolog, badacz współczesnego Izraela. Doktor w zakresie nauk o polityce, absolwent stosunków międzynarodowych i religioznawstwa na UJ. Stypendysta The European Institute for Jewish Studies in Sweden „Paideia”, członek European International Studies Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, były redaktor czasopisma „Gentes et Nationes”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na systemie politycznym Izraela, relacji między polityką i religią oraz stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. Autor dwóch książek oraz ponad 20 artykułów naukowych z tej dziedziny (wybrane prace: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Skorek).