kuszewska_agnieszka.jpg
dr hab. Agnieszka KUSZEWSKA

Agnieszka Kuszewska: doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o polityce (doktorat: Uniwersytet Śląski, habilitacja: Polska Akademia Nauk). Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Członkini European Association for South Asian Studies, należy też do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Przedmiotem jej badań są geostrategiczne, polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji, głównie Południowej i Centralnej, znaczenie  Indii, Pakistanu i Afganistanu w stosunkach międzynarodowych, problematyka związana ze współczesnymi konfliktami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, a także prawami człowieka, przede wszystkim w kontekście konfliktu kaszmirskiego i afgańskiego. Na uczelni prowadzi szereg wykładów i warsztatów autorskich związanych z wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa i konfliktów międzynarodowych. Regularnie prowadzi badania w regionie, zwłaszcza w Pakistanie, wykłada m. in. na uniwersytetach w Islamabadzie, Peszawarze, Lahaur i Fajsalabadzie.Profesor wizytująca University of Latvia, Baltic Academy, University of Tartu, University of the Punjab, Lahaur. 

Autorka licznych publikacji dotyczących ww. zagadnień, w tym trzech monografii: Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir (PWN, 2010), Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo (Wyd. Difin, 2013), Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania (PWN, 2015). 

 

Agnieszka Kuszewska, (Ph.D., Dr. Habil.) is an Associate Professor at the Institute of Middle and Far East, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow. She earned her doctoral degree at the University of Silesia (2009), and habilitation at Polish Academy of Science (2016). Political scientist specializing in contemporary international relations, especially geostrategic, political, social and economic problems of Asia, primarily South and Central Asia, contemporary history and the role of India and Pakistan in international relations. She studies security threats, radicalization processes, contemporary international conflicts and rivalries, human rights challenges, especially in the context of Kashmir and Afghanistan conflicts. Professor Kuszewska is the author of three monographs and other publications covering the area of her interest. She regularly makes research trips to the region and lectures in Pakistan (Islamabad, Peshawar, Lahore, Faisalabad). She was visiting professor at University of Latvia, Baltic Academy, University of Tartu, University of the Punjab, Lahaur. She is a member of European Association for South Asian Studies. 

TEKSTY AUTORA: