dr inż. Andrzej ADAMOWICZ
pułkownik (w stanie spoczynku)

Urodzony 27 października 1952 r. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w 1976 r. służył na stanowisku dowódca klucza eksploatacji w 1 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK "Warszawa".

W 1982 w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności teoria sterowania. Następnie do 1989 r., jako pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, zajmował się badaniem stanów awaryjnych silników lotniczych oraz był członkiem Komisji MON ds. Badania Wypadków Lotniczych. W latach 1989-1990 służył jako szef sekcji operacyjno-logistycznej PKW w misji sił pokojowych UNTAG w Namibii.

Po powrocie z misji ONZ płk Adamowicz służył w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, gdzie zajmował się problematyką kontroli zbrojeń oraz udziałem SZ RP w programie "Partnerstwo dla Pokoju" i osiąganiem przez Siły Zbrojne celów interoperacyjności z NATO. W tym czasie trzykrotnie był doradcą wojskowym Misji RP w Wiedniu, gdzie uczestniczył w negocjacjach KBWE nad Traktatem o Otwartych Przestworzach, Dokumentem Wiedeńskim 1994, wypracowaniu porozumień z Rosją w sprawie rosyjskich emerytów wojskowych w Państwach Bałtyckich i kontroli stacji radarowej w Skrunda na Łotwie oraz uczestniczył w przygotowaniach do misji KBWE w Górskim Karabachu, a następnie uczestniczył w negocjacjach OBWE w sprawie Adaptacji Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie.

W latach 1997-1999 płk Adamowicz był szefem sekretariatu Sekretarza Stanu w MON - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej oraz szefem sekretariatu Podsekretarza Stanu w MON ds. Współpracy Zagranicznej i Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. W latach 1999-2002 pełnił służbę jako Attachè Obrony, Lądowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Londynie.

Po powrocie do kraju, od 2003 r. służył w Generalnym Zarządzie Operacyjnym P-3 SG WP w Zarządzie Doktryn i Szkolenia Wojsk, gdzie jako szef oddziału zajmował się udziałem Sił Zbrojnych w ćwiczeniach sojuszniczych oraz udostępnianiem poligonów wojskowych wojskom państw NATO. W tym czasie w latach 2004-2005 był szefem Polskiego Zespołu Operacyjno-Łącznikowego w amerykańskim dowództwie USCENTCOM w Tampa na Florydzie, gdzie zajmował się operacjami Enduring Freedom, Iraqi Freedom oraz operacją antypiracką w Rogu Afryki, a w latach 2006-2009 był szefem oddziału w Zarządzie Operacyjnym J3 w Operacyjnym Dowództwie Sojuszniczym w Brunssum w Holandii, gdzie zajmował się szkoleniem i wyposażeniem Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.

Po zakończeniu służby wojskowej w 2010 r. płk Adamowicz był w latach 2011-2012 ekspertem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ ds. operacji ISAF oraz operacji pokojowych ONZ.

TEKSTY AUTORA: